Sponzoři a dárci

Srdečně děkujem vám všem, kdo jste přispěli nebo přispíváte finančními či jinými dary Nadačnímu fondu PhDr. Jiřinky . Díky těmto darům může fond zprostředkovávat programy o výchově a vzdělávání, a to nejen rodičům, ale i pedagogům a pracovníkům z pomáhajících profesí.

Zvláštní poděkování patří Ing. Zuzaně Baudyšové a její Nadaci Naše dítě za dar 100 000 Kč v roce 2011, Ing. Adolfu Horkému za dar 45 000 Kč v roce 2010, a dalším sponzorům a lidem, kteří docházejí na semináře a tím také podporují naše aktivity...

Za pravidelné sponzorské příspěvky děkujeme: PaedDr. Zdeňce Koppové z Českých Budějovic a Ondřeji Dvořáčkovi a Martě Dvořáčkové z Křížínkova.

Za jednorázový sponzorský dar děkujeme paní Martině Pejsarové z Prahy Západ.