Lektoři

Certifikovaní lektoři programu „Škola lásky v rodině“

Níže uvedení lektoři šíří výchovně vzdělávací program „Škola lásky v rodině“ dle etiky PhDr. Jiřiny . Tento program zaměřený na rodinu směřuje k tomu, aby rozkvétala bezpodmínečná láska jak mezi partnery, tak i mezi rodiči a dětmi a dařila se společná výchova dětí. Na naše lektory se můžete obracet s žádostí o besedu, seminář či přednášku, které uspořádáte i přímo v místě vašeho bydliště. Oslovit je můžete prostřednictvím níže uvedených kontaktů. Děkujeme za váš zájem.

A
Mgr. Miroslava


www.prorodinu.cz

B
Mgr. Eva

Nádražní

Mgr. Anděla
Hospic svatého Lazara Plzeň, www.rodinna-terapie.cz
Mgr. Jitka Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Mgr. Jaroslava Hrdličkova
 

Supervizoři a poradci lektorů „Školy lásky v rodině“

Návštvěvy a setkání si prosím objednávejte na níže uvedených kontaktech.

Mgr. Milena Sociálně pedagogické poradenství a služby,

web: www.vztahove-poradenstvi.cz
Mgr. Katka
Rodinné centrum Dobříšek – Dobříš
okres Příbram
www.katkaen.cz

 

Seznam terapeutů oprávněných používat metodu pevného objetí
(vyškolení odborníci, absolventi čtyřletého terapeutického výcviku)