Knihy PhDr. Jiřinky i jiné

Jiřina
Malý tyran
Portál, 2007
ISBN 978-80-7367-589-9
Nejen o příčinách a léčbě dětské panovačnosti, ale o skutečných výchovných potřebách malých dětí. Stále více rodičů a vychovatelů je bezradných. Ačkoliv při výchově chtěli dělat všechno dobře, zdá se jim, že se jejich děti vyvíjejí v malé tyrany. Udržují své rodiče v poklusu a nechávají je kolem sebe tancovat.

Jiřina
Když dítě nechce spát
Portál, 1997
ISBN 978-80-7367-431-1
Užitečná doporučení, jak mohou rodiče svým dětem trpícím nespavostí zajistit klidný spánek. Autorka vychází ze svého přesvědčení, že pro dítě je ke spánku důležitý pocit jistoty. 

Jiřina , Christel Schweizerová
Neklidné dítě
Portál, 2008
ISBN 978-80-7367-351-2 
Kniha vysvětluje příčiny hyperaktivity vrozené i získané, přináší poznatky z oblasti neurofyziologie i sociologie a seznamuje s možnostmi nápravy-terapie. Nabízí podporu a rady rodičům neklidných dětí, doporučení učitelkám v mateřských školách a pedagogům ZŠ.

Jiřina
Jak být dobrým rodičem
Krůpěje výchovných moudrostí
Grada, 2001
ISBN 80-247-9063-7

Jiřina , Christel Schweizerová
Děti jsou hosté, kteří hledají cestu
Portál, 2003
ISBN 80-7178-854-6
Návod pro rodiče, jak doprovázet své děti na cestě k dospělosti. Vychovávat dítě znamená respektovat jeho dětskou osobnost se všemi jejími zvláštnostmi a bezpodmínečně ho přijmout.

Jiřina
Prvorozené dítě – o sourozenecké pozici
Portál, 2009
ISBN 978-80-7367-516-5
 Pořadí, ve kterém se děti rodí, významně ovlivňuje rozvoj jejich osobnosti. Zvláště to platí o prvorozených – pokud se narodí další sourozenci, musí se vzdát své role „jedináčka“ a rozdělit se o přízeň a lásku rodičů. Pro mnoho z nich je to velmi bolestná zkušenost, která někdy negativně ovlivní jejich psychiku, zvláště když se jim nedostane emoční podpory od nejbližších.

Hauptwirkstoff Zusammensetzung
Jiřina
Empatie. Vcítění v každodenním životě
Grada, 2004
ISBN 80-247-0672-5

Jiřina , Gerald Hüther
Odhalte poklad u svého dítěte
Kniha pro zvídavé rodiče
Grada, 2008
ISBN 978-80-247-2070-8
Publikace nabízí čtenářům možnost, jak se na svět podívat dětskýma očima a jak pochopit, odkud pramení některé potíže, problémy a konflikty, se kterými se děti na své cestě životem setkávají. Autoři zároveň nastavují dospělým zrcadlo a upozorňují na vliv, který může mít nedůslednost, neupřímnost či nevšímavost rodiče na dítě.

Jiřina
Nese mě řeka lásky
Rozhovory s Ingeborg Szöllösi a Ivanou Krausovou
Cesta, 2007
ISBN 978-80-7295-092-8
Kniha se snaží poodhalit tajemství ženy, která si jako životní cíl zvolila obnovu lásky v rodinách. Intenzivní rozhovory provedou čtenáře životem Jiřiny i v jeho společensko-politickém kontextu v bývalém Československu a později v Německu.

Jiřina , Bert Hellinger 
Kdybyste věděli, jak vás miluji
Cesta, 2008 
ISBN: 9788072951055
 Rodinné konstelace a terapie pevným objetím jsou dvě neobyčejné metody, které se vhodně doplňují ve způsobu, jak pomoci problémovým dětem a jejich rodinám. Devět příběhů obtížně vychovatelných dětí (např. Malá tyranka, hyperaktivní dítě či adoptované dítě) sesbírala autorka na společných seminářích se zakladatelem systemické terapie Bertem Hellingerem a jejich protagonisty pak sledovala i nadále.

Zavřít okno Jiřina
Pevné objetí
Portál, 2009
ISBN 978-80-7367-614-8
Terapie pevným objetím má svou vypracovanou metodiku, jsou pevně stanoveny její hlavní kroky a principy. v pevném objetí je třeba vyjádřit a konfrontovat vzájemné city, a to nejprve ty negativní (vzájemné výhrady). Ty musí být vyjádřeny autentickým, pro druhého vnímatelným způsobem, tedy nejen slovně. Terapeutické setkání lze považovat za úspěšné teprve tehdy, když se mezi oběma zúčastněnými znovu rozproudí vzájemná láska. České vydání autorka aktuálně doplnila některými novými metodickými postupy při terapeutické praxi, na jejichž vývoji mají zásluhu také čeští a slovenští terapeuti. Kniha je psána pro rodinné terapeuty a pro rodiče.

I rodiče by měli dělat chyby

, Jiřina
I rodiče by měli dělat chyby


Portál, 2010
ISBN: 978-80-7367-766-4

V této knize shrnuje Jiřina svou celoživotní praxi a poznání. Jeden z nedostatků moderní výchovy vidí v neschopnosti rodičů stanovit dětem pravidla a vést je k sebereflexi. Rodiče vychovaní generacemi svých přísných rodičů dnes často odmítají jakékoli tresty a pravidla a zároveň se při výchově dopouštějí mnoha chyb, které mohou negativně ovlivnit vývoj dětí. Rodiče však mají právo na to, aby chybovali. Zároveň by si ovšem měli chyby přiznat a vyvodit z nich správné důsledky. Kniha je psána pro rodiče a rodinné terapeuty.

Ludmila Janáková
Dary se přece nevracejí
Triton, 2007
ISBN 978-80-7387-028-7
Kniha o atypické pěstounské péči. Pevné objetí je zde chápáno (a popisováno) jako životní forma.

L. Lacinová . P. Škrdlíková
Dost dobří rodiče aneb Drobné chyby ve výchově dovoleny
Portál, 2008
ISBN: 978-80-7367-442-7
V knize najdete praktické rady psycholožky a vedoucí rodičovské podpůrné skupiny, jejichž cílem je odpovědět na otázku: Co se sebou jako rodič mohu udělat, abych lépe vychovával své dítě? Autorky vycházejí ze zkušeností dospělých, kteří vyhledali odbornou pomoc kvůli potížím s výchovou dětí, a přinášejí poznatky z psychologických výzkumů. Kniha povzbudí maminky a tatínky při zvládání obtížných situací provázejících výchovu a ukáže, že cesta ke kvalitní přípravě potomků na život vede přes práci na sobě samém. 
Předmluvu ke knize napsala J. .

Jiřina :
Aby láska v rodinách proudila
Monika Vadasová-Elšíková, 2012
ISBN: 978-80-904991-0-2
Jiřina se představuje knihou na téma jak být empatický a stát se dobrým rodičem. Učení Jiřiny se šíří jako lavina po celém světě. Ona sama nalétá každý rok tisíce kilometrů z německého Lindau, kde žije, do Mexika, Skandinávie, Řecka, Ruska, Itálie, Španělska a jiných zemí. Tam všude je její učení přijímáno s vděčností, úctou a láskou a odsud se šíří, jak říká doktorka , jako emocionální perestrojka. Nejdůležitější ze všeho je, aby láska proudila. A k tomu má dopomoci i tato kniha.

Text byl převzat ze stránek: www.prekopova-pevneobjeti.cz